Politik for datasikkerhed

Vi vil informere dig nedenfor i overensstemmelse med de juridiske krav i Databeskyttelseslovgivningen (især ifølge BDSG n.F. og den europæiske Generel databeskyttelsesforordning (GDPR) om arten, omfanget og formålet med Behandling af personoplysninger i vores virksomhed. Det her Databeskyttelseserklæringen gælder også for vores hjemmesider og profiler på sociale medier. Med hensyn til definitionen af ​​begreber som "personlige data" eller "Behandling" henviser vi til artikel 4 GDPR.

Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige
Vores ansvarlige part (herefter "ansvarlig person") i henhold til art. 4 nr. 7 GDPR er:

ThyGourmet
Kai Lindbergs Gade 52
7730 Hanstholm, Dänemark
Administrerende direktør George Sobschak
E-mail-adresse: info@thygourmetryg.com

Databeskyttelsesansvarlig
Maria Marques
Kai Lindbergs Gade 52
7730 Hanstholm, Dänemark
info@thygourmetryg.com

Typer af data, formål med behandling og kategorier af registrerede Mennesker

Vi vil informere dig nedenfor om typen, omfanget og formålet med indsamlingen, Behandling og brug af personlige data.

1. Typer af data, vi behandler
Brugsdata (adgangstider, besøgte websteder osv.), lagerdata (navn, Adresse osv.), kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mail, fax osv.), betalingsoplysninger (bankoplysninger, kontooplysninger, betalingshistorik osv.), kontraktdata (med forbehold for Kontrakt, løbetid osv.), kommunikationsdata (IP-adresse osv.),

2. Formål med behandling i henhold til artikel 13, stk. 1 c) GDPR
Behandling af kontrakter, optimering af hjemmesiden teknisk og økonomisk, Tillad nem adgang til hjemmesiden, opfylde kontraktlige forpligtelser Forpligtelser, kontakt i tilfælde af juridiske klager fra tredjemand, Opfyldelse af lovkrav til opbevaring, optimering og statistik Evaluering af vores tjenester, forbedring af brugeroplevelsen, hjemmeside gøre det brugervenligt, markedsføring/salg/annoncering, oprettelse af Statistik, forebyggelse af SPAM og misbrug, kundeservice og kundepleje, Forsyne websteder med funktioner og indhold, sikkerhedsforanstaltninger, Uafbrudt, sikker drift af vores hjemmeside,

3. Kategorier af registrerede i henhold til artikel 13, stk. 1, e) DS-GVO
Besøgende/brugere af hjemmesiden, kunder,

De berørte personer omtales samlet som "brugere".


Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Vi vil informere dig nedenfor om det juridiske grundlag for behandlingen personlige data:

 1. Hvis vi modtager dit samtykke til behandling af personoplysninger 6 Stk. 1 Sætning 1 Litra a) GDPR er retsgrundlaget.
 2. Er behandlingen nødvendig for at opfylde en kontrakt eller udføre den prækontraktuelle foranstaltninger er påkrævet, som udføres på din anmodning § 6, stk. 1, punktum 1, litra b) GDPR er retsgrundlaget.
 3. Er behandling for at opfylde en juridisk forpligtelse nødvendige, som vi er underlagt (f.eks. juridiske opbevaringsforpligtelser), så § 6, stk. 1, punktum 1, litra c) GDPR er retsgrundlaget.
 4. Er behandlingen nødvendig for at beskytte de vitale interesser for at beskytte den pågældende eller en anden fysisk person § 6, stk. 1, punktum 1, litra d) GDPR retsgrundlag.
 5. Er behandlingen for at beskytte vores eller legitime interesser en tredjepart er nødvendig, og dine interesser opvejer dette Grundlæggende rettigheder og friheder gælder ikke, ligesom artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f) GDPR Lovgrundlag.

Videregivelse af personlige data til tredjeparter og Processor

Vi videregiver generelt ingen data til tredjeparter uden dit samtykke. Hvis dette er tilfældet, vil overdragelsen ske på dette grundlag førnævnte retsgrundlag, fx ved videregivelse af data Online betalingsudbydere til kontraktopfyldelse eller på grund af juridiske årsager Ordre eller på grund af en juridisk forpligtelse til at frigive dataene med henblik på retshåndhævelse, for at afværge fare eller for at håndhæve Immaterielle rettigheder.
Vi bruger også kontraktbehandlere (eksterne tjenesteudbydere, f.eks. til webhosting vores websteder og databaser) til at behandle dine data. Hvis i Som led i en aftale om ordrebehandling til databehandleren Hvis data videregives, sker dette altid i overensstemmelse med artikel 28 GDPR. Vi stemmer Vores processorer udvælger dem omhyggeligt og kontrollerer dem regelmæssigt og har givet os ret til at udstede instruktioner vedrørende dataene. Ud over Databehandleren skal have passende teknisk og organisatorisk support har truffet foranstaltninger og overholder databeskyttelsesreglerne i overensstemmelse med BDSG n.F. og Overhold GDPR


Dataoverførsel til tredjelande

Ved at vedtage den europæiske generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) blev et ensartet grundlag for databeskyttelse i Europa oprettet. Dine data behandles derfor primært af virksomheder, som GDPR gælder for. Behandling af tjenester bør Tredjemand uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde finder sted, skal disse opfylde de særlige krav i § 44 ff. Overhold GDPR. Det betyder, at behandlingen sker på baggrund af særlige krav Garantier, såsom det fund, der er officielt anerkendt af EU-Kommissionen et databeskyttelsesniveau svarende til EU eller compliance officielt anerkendte særlige kontraktlige forpligtelser, de såkaldte "Standard kontraktlige klausuler".
For så vidt angår os på grund af ineffektiviteten af ​​den såkaldte "Privacy Shields", i henhold til artikel 49, stk. 1, sætning 1, litra a) GDPR, den udtrykkelige Vi indhenter dit samtykke til overførsel af data til USA i denne forbindelse risikoen for hemmelig adgang fra amerikanske myndigheders side og Brug af dataene til overvågningsformål, muligvis uden mulighed for retsopkrævning for EU-borgere, dér.


Sletning af data og opbevaringsperiode

Medmindre det er udtrykkeligt angivet i denne privatlivspolitik Dine personlige data vil blive slettet eller blokeret, så snart de er behandlet samtykke givet af dig tilbagekaldes eller formålet med det Opbevaring er ikke længere nødvendig, eller dataene er ikke længere nødvendige til formålet, medmindre deres yderligere opbevaring er nødvendig af bevismæssige årsager eller Dette er i strid med lovmæssige opbevaringsforpligtelser. Falder ind under dette for eksempel erhvervsretlige opbevaringspligter for forretningsbreve i henhold til § 257 1 HGB (6 år) samt skattetilbageholdelsespligt efter § 147 Stk. 1 AO af kvitteringer (10 år). Hvis den foreskrevne opbevaringsperiode udløber, vil dine data blive blokeret eller slettet, medmindre Opbevaring er stadig nødvendig for indgåelse af en kontrakt eller for opfyldelse af kontrakten påkrævet.


Eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning

Vi bruger ikke automatisk beslutningstagning eller profilering a.


Levering af vores hjemmeside og oprettelse af logfiler
 1. Hvis du kun bruger vores hjemmeside til informationsformål (dvs registrering og ingen anden overførsel af oplysninger), Vi indsamler kun de personlige data, som din browser sender til vores server overført. Hvis du gerne vil se vores hjemmeside, indsamler vi dataene følgende data:
  • IP-Adresse;
  • Brugerens internetudbyder;
  • Dato og tidspunkt for hentning;
  • Browsertype;
  • Sprog og browserversion;
  • Indhold af hentning;
  • Tidszone;
  • Adgangsstatus/HTTP-statuskode;
  • Mængde af data;
  • Websteder, som anmodningen kommer fra;
  • Operativsystem.
  Opbevaring af disse data sammen med andre personlige data Det vil ikke ske for dig.

 2. Disse data tjener det formål at være brugervenlige, funktionelle og sikker levering af vores hjemmeside til dig med funktioner og indhold deres optimering og statistiske evaluering.

 3. Det juridiske grundlag for dette er vores i ovenstående formål legitim interesse i databehandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punktum 1 litra f) DS-GVO.

 4. Vi gemmer disse data i serverlogfiler for Opbevaringsperiode som angivet i tabellen under Cookies. Efter denne periode er udløbet, bliver disse automatiske slettes, medmindre vi har brug for, at de opbevares af bevisformål Angreb på serverinfrastrukturen eller andre lovovertrædelser.

Cookies
 1. Anvendte cookies:
  cookie script

 2. Datakategorier: Brugerdata, cookie, bruger-id (især besøgte sider, enhedsoplysninger, adgangstider og IP-adresser).

 3. Formål med behandlingen: De oplysninger, der opnås på denne måde tjener det formål at optimere vores webtilbud teknisk og økonomisk og give dig nemmere og mere sikker adgang til vores hjemmeside aktivere.

 4. Retsgrundlag: Hvis vi deler dine personlige data med dig Behandle cookies baseret på dit samtykke ("opt-in") § 6, stk. 1, punktum 1, litra a) GDPR er retsgrundlaget. Ellers har vi en legitim interesse i effektiv funktionalitet, forbedring og økonomisk drift af hjemmesiden, således at i dette tilfælde § 6, stk. 1, punktum 1 lit. f) GDPR er retsgrundlaget. Retsgrundlaget er også artikel 6, stk. 1, punktum 1 b) GDPR, hvis cookies bruges til at påbegynde en kontrakt, fx til ordrer indstilles.

 5. Lagringsperiode/sletning: Dataene slettes så snart de er ikke længere nødvendige for at opnå formålet med deres indsamling. I tilfælde af indsamling af data for at levere hjemmesiden, er dette tilfældet Sag når den respektive session er afsluttet.

  Cookies er ellers gemt på din computer og derfra til vores side overført. Derfor har du som bruger fuld kontrol over Brug af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din Internetbrowser giver dig mulighed for at deaktivere transmissionen af ​​cookies eller begrænse. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Cookies bruges til vores hjemmeside deaktiveret, kan du muligvis ikke længere bruge alle funktioner på hjemmesiden kan bruges i fuldt omfang.

  Du kan finde information om sletning af cookies her Browsere:

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

  Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

  Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-fi refox-delete

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-e xplorer-delete-manage-cookies

  Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-c ookies

 6. Indsigelse og "opt-out": Lagring af cookies Du kan bruge din harddisk uanset samtykke eller lovkrav Forhindr tilladelse generelt ved at vælge "ingen" i dine browserindstillinger Vælg "Accepter cookies". Dette kan dog begrænse vores funktionalitet resultere i tilbud. Du kan fravælge brugen af ​​tredjepartscookies i reklameøjemed via et såkaldt "opt-out" via denne amerikanske hjemmeside Hjemmeside (https://optout.aboutads.info) eller denne europæiske Hjemmeside (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/) modsige.


Behandling af kontrakter
 1. Vi behandler lagerdata (f.eks. virksomhed, titel/akademisk grad, Navne og adresser samt kontaktoplysninger på brugere, e-mail), kontraktdata (f.eks. anvendte tjenester, navne på kontaktpersoner) og betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger, betalingshistorik) med det formål at opfylde vores kontraktlige forpligtelser Forpligtelser (viden om, hvem der er kontraktpartner; begrundelse, indhold Design og udførelse af kontrakten; Kontrol af plausibiliteten af data) og tjenester (f.eks. kontakt til kundeservice) i henhold til art. 6 Stk. 1 Sætning 1 Litra b) GDPR. Dem i online-formularer som obligatoriske De markerede poster er nødvendige for indgåelse af kontrakten.

 2. Disse data vil generelt ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det bruges til at forfølge vores krav (f.eks. overdragelse til en advokat inkasso) eller for at opfylde kontrakten (f.eks. overdrage data til Betalingsudbyder) er påkrævet, eller der er et lovkrav herom Forpligtelse i henhold til artikel 6, stk. 1, punktum 1, litra c) GDPR.

 3. Vi kan også behandle de data, du giver, for at informere dig om For at informere dig om andre interessante produkter fra vores portefølje eller til dig Send e-mails med tekniske oplysninger.

 4. Oplysningerne vil blive slettet, så snart det er nødvendigt for at opnå formålet Undersøgelse er ikke længere nødvendig. Dette er til inventar og Kontraktdata er tilfældet, hvis dataene er nødvendige for udførelsen af ​​kontrakten er ikke længere nødvendige, og ingen krav i henhold til kontrakten er gyldige kan laves fordi disse er udløbet (garanti: to år / Standard forældelsesfrist: tre år). Vi er ansvarlige for kommerciel og skatteretlig lovgivning Specifikationer forpligter dig til at beholde din adresse, betalings- og ordreoplysninger i hele varigheden på ti år. Vi vil dog gribe ind, hvis kontrakten opsiges en behandlingsbegrænsning i tre år, dvs. H. Dine data vil kun være bruges til at overholde juridiske forpligtelser. Information i Brugerkontoen forbliver, indtil den slettes.


Online betalingsudbyder
 1. Når du betaler via "Paypal", sker fakturering via PayPal (Europa) s.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Web: paypal.de, https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full eller ved betaling via "Stripe" via Stripe Payments Europe (Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland), Web: stripe.com/de, stripe.com/de/privacy .
  Herefter benævnt "online fakturerer". Online-beregnerne indsamler og opbevarer og behandle dine brugs- og faktureringsdata for at bestemme og at fakturere dig for den service, du bruger. De to Data indtastet i online-beregnere vil kun blive behandlet og gemt af dem gemte dette. Hvis online-fakturaerne ikke betaler brugsafgifterne eller kan kun delvist indsamle eller online-fakturaerne gør dette på grund af en Hvis du undlader at klage, vil brugsdataene blive brugt af Online fakturering videregives til den ansvarlige og evt Blokering af den ansvarlige. Det samme gælder, hvis der f.eks. Kreditkortselskab accepterer en transaktion fra dig på bekostning af Den ansvarlige er omvendt.

 2. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR, som behandlingen er til Opfyldelse af en kontrakt af den ansvarlige er påkrævet. Ud over eksterne onlinefakturaer anvendes på grundlag af § 6, stk. 1, punktum 1, litra f) GDPR bruges til legitime interesser hos den ansvarlige for at give dig at tilbyde de mest sikre, enkle og forskellige betalingsmuligheder som muligt kan.

 3. Med hensyn til opbevaringsperiode, tilbagekaldelse, information og registreredes rettigheder Vi henviser til ovenstående databeskyttelseserklæringer fra onlinefaktureringsselskaberne.


Kontakt os via kontaktformular / e-mail / fax / post
 1. Når du kontakter os via kontaktformular, fax, post eller e-mail Dine oplysninger vil blive behandlet med det formål at behandle kontaktanmodningen.

 2. Retsgrundlaget for behandling af data er eksistensen af ​​en Samtykke fra dig § 6, stk. 1, punktum 1, litra a) GDPR. Lovgrundlag for behandlingen af ​​data modtaget i forbindelse med en kontaktanmodning eller e-mail Brev eller fax er artikel 6, stk. 1, punktum 1, litra f) GDPR. Den ansvarlige har en legitim interesse i at behandle og Lagring af data for at kunne besvare brugerhenvendelser Opbevaring af beviser af ansvarsgrunde og om nødvendigt af juridiske årsager For at kunne overholde opbevaringsforpligtelser for erhvervsbreve. Sigter til Kontakt for at indgå en kontrakt er et yderligere retsgrundlag til behandling af artikel 6, stk. 1, punktum 1, litra b) GDPR.

 3. Vi kan gemme dine oplysninger og kontaktanmodning i vores Customer Relationship Management-system ("CRM-system") eller et tilsvarende Gem system.

 4. Oplysningerne vil blive slettet, så snart det er nødvendigt for at opnå formålet Undersøgelse er ikke længere nødvendig. For de personlige data fra Inputmaske for kontaktformularen og dem, der sendes via e-mail Dette er tilfældet, hvis den respektive samtale er med dig er færdig. Samtalen slutter, når omstændighederne afslører det ses, at det pågældende forhold er endeligt afklaret. Forespørgsler fra brugere, der har en konto eller kontrakt med os, Vi opbevarer dine data i en periode på to år efter kontraktens ophør. I tilfælde Lovlige arkiveringsforpligtelser slettes, efter at de er udløbet: Slut på erhvervsret (6 år) og skatteret (10 år) Opbevaringspligt.

 5. Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 S. 1 lit. a) GDPR for at tilbagekalde behandlingen af ​​personoplysninger. Hvis du kontakter os via e-mail, kan du få dataene gemt Gør indsigelse mod personlige data til enhver tid.


Kontakt telefonisk
 1. Når du kontakter os telefonisk, vil dit telefonnummer blive brugt Behandling af kontaktanmodningen og dens behandling behandles og gemmes midlertidigt i RAM / cache på telefonenheden / displayet gemmes eller vises. Det Opbevaring udføres af ansvars- og sikkerhedsmæssige årsager for at bevise for at kunne ringe og af økonomiske årsager at kunne ringe tilbage gøre muligt. I tilfælde af uautoriserede reklameopkald blokerer vi dem Telefonnumre.

 2. Retsgrundlaget for behandling af telefonnummeret er artikel 6, stk. 1 S. 1 lit. f) GDPR. Hvis kontakten har til formål at indgå en kontrakt, er dette tilfældet Yderligere retsgrundlag for behandling af artikel 6, stk. 1, litra b) DS-GVO.

 3. Enhedens cache gemmer opkaldene i dagevis og overskriver eller sletter dem gradvist gamle data; når enheden bortskaffes, slettes alle data og hukommelsen kan blive ødelagt. Spærrede telefonnumre opdateres årligt Nødvendigheden af ​​blokering kontrolleret.

 4. Du kan forhindre telefonnummeret i at blive vist ved at bruge Ring til et undertrykt telefonnummer.


Nyhedsbrev
 1. Du kan modtage vores nyhedsbrev med dit frivillige samtykke Abonner for at indtaste din e-mailadresse. Kun dette er obligatorisk. Oplysningerne Yderligere data er frivillige og tjener kun personlige formål Tale. Vi bruger den såkaldte "double opt-in procedure" til at registrere. Når du har tilmeldt dig med din e-mail, vil du modtage en bekræftelse fra os Tilmelding modtager en e-mail med et link til bekræftelse. Hvis du har dette Hvis du klikker på bekræftelseslinket, vil din e-mail blive tilføjet til nyhedsbrevets distributionsliste optages og gemmes med det formål at sende e-mails. Skulle du klik ikke på bekræftelseslinket inden for timer, Dine loginoplysninger vil blive blokeret og automatisk slettet efter et par dage.

 2. Vi logger også den IP-adresse, du brugte ved registreringen dato og klokkeslæt for dobbelttilmeldingen (tilmelding og bekræftelse). Formål Denne opbevaring er opfyldelse af lovkrav vedr Bevis for din registrering samt forebyggelse af misbrug vedrørende dig E-mail.

 3. Som en del af din samtykkeerklæring er indholdet (f.eks. annonceret Produkter/tjenester, tilbud, annoncer og emner) i nyhedsbrevet specifikt beskrevet.

 4. Når vi sender nyhedsbrevet, evaluerer vi din brugeradfærd. Det Nyhedsbreve indeholder såkaldte "web beacons" eller "tracking pixels". blive ringet op ved åbning af nyhedsbrevet. Link til evalueringerne Vi bruger web-beacons med din e-mailadresse og et individuelt ID. Også i Links modtaget i nyhedsbrevet indeholder dette ID. Dataene er udelukkende indsamlet pseudonymt, så ID'erne ikke deles med din anden persondata linkes, foretages en direkte personlig reference udelukket. Med disse data kan vi afgøre, om og hvornår du har åbnet nyhedsbrevet og hvilke links i nyhedsbrevet der blev klikket på. Dette tjener formålet med optimering og statistisk evaluering af vores hjemmeside Nyhedsbreve.

 5. Vi opretter en brugerprofil ved hjælp af de data, der er opnået ovenfor for at Identificer læsevaner og interesser hos vores brugere og At individualisere nyhedsbreve. Hvis du også er på vores hjemmeside Hvis du har truffet yderligere handlinger, vil vi knytte disse data til dem også for at tilpasse vores nyhedsbrevs indhold til dine interesser.

 6. Retsgrundlag for udsendelse af nyhedsbreve, måling af succes og Opbevaringen af ​​e-mailen er dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a) GDPR sammenholdt med § 7 stk. 2 nr. 3 UWG og for logningssamtykke Artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f) GDPR, da dette repræsenterer vores legitime interesse tjener juridisk bevis.

 7. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod sporing ved at bruge linket til afmelding klik i slutningen af ​​nyhedsbrevet. I så fald er det dog Modtagelse af nyhedsbrev sluttet. Hvis du aktiverer visningen af ​​i din e-mail-software Hvis du deaktiverer billeder, er sporing heller ikke muligt. Dette kan Der er dog begrænsninger med hensyn til nyhedsbrevets funktioner og De medfølgende billeder vil så ikke blive vist.

 8. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet tilbage trække sig tilbage. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på afmeldingslinket til sidst af nyhedsbrevet, en e-mail eller besked til vores kontaktoplysninger ovenfor dyrke motion. Vi gemmer dine data, så længe du har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Efter du har afmeldt dig, vil dine data kun være anonyme til statistiske formål gemt.


Google Analytics
 1. Vi har webstedsanalyseværktøjet "Google Analytics" (Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, registreringsnummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) integreret på vores hjemmeside. Der er et fælles ansvar for brugen af ​​dataene vedrørende databehandling mellem Google og os i overensstemmelse med artikel 26 GDPR. Vi har aftalt med Google, at det primære ansvar i henhold til GDPR er for Vi overtager behandlingen af ​​dataene og alle forpligtelser, der følger af GDPR med hensyn til behandling af data (herunder art. 12, 13 GDPR, Artikel 15 til 22 GDPR og artikel 32 til 34 GDPR).

 2. Datakategorier og beskrivelse af databehandling: Bruger-id, IP-adresse (anonymiseret). Når du besøger vores hjemmeside, indstiller Google en cookie placeres på din computer for at give dig mulighed for at bruge vores hjemmeside at kunne analysere. Vi har IP-anonymisering “anonymizeIP” aktiveret, hvilket kun forkorter IP-adresserne blive viderebehandlet. På denne hjemmeside bruges din IP-adresse af Google derfor inden for EU's medlemsstater eller i andre stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde tidligere forkortet. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive vist overført til en Google-server i USA og forkortet der. I den På vegne af operatøren af ​​denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden og til at lave rapporter om det Kompiler hjemmesideaktiviteter og andre med Brug af hjemmeside og tjenester relateret til internetbrug til den ansvarlige. Vi har ud over det aktiverer analyse på tværs af enheder af besøgende på webstedet udføres via et såkaldt bruger-id. Den i Google Analytics, der overføres af din browser, vil ikke blive knyttet til nogen anden IP-adresse Data fusioneret af Google. Yderligere information om dataforbrug kan findes her Du kan finde Google Analytics her: https://www.google.com/analytics/terms/de.html (Nutzung sbedingungen von Analytics), https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&nb sp;(Bemærkninger om databeskyttelse for Analytics) og Google Databeskyttelseserklæring https://policies.google.com/privacy.

 3. Formål med behandlingen: Brugen af ​​Google Analytics tjener det formål at analysere, optimere og forbedre vores hjemmeside.

 4. Retsgrundlag: Du har ret til at behandle dine data personlige data fra tredjepart ved brug af "Google Analytics". Samtykke gives (“opt-in”), derefter § 6, stk. 1, sætning 1, litra a) GDPR er Retsgrundlag. Retsgrundlaget er også vores i ovenstående formål legitim interesse (analysen, optimeringen og forbedringen af ​​vores Hjemmeside) i databehandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f) GDPR. På Ydelser, der leveres i forbindelse med en kontrakt, er gjort det Sporing og analyse af brugeradfærd i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b) GDPR for at bruge de oplysninger, der opnås derved, til at levere optimerede tjenester At kunne tilbyde opfyldelse af kontraktens formål.

 5. Lagringsperiode: De data, der sendes af os og med cookies, Data knyttet til bruger-id'er (f.eks. bruger-id) eller reklame-id'er behandles Slettes automatisk måneder senere. Sletning af data, dens opbevaringsperiode nås, sker automatisk en gang om måneden.

 6. Datatransmission/modtagerkategori: Google, Irland og FORENEDE STATER. Vi har også en ordrebehandlingsaftale med Google Artikel 28 GDPR lukket.

 7. Indsigelses- og elimineringsmuligheder ("opt-out"):
  •Du kan generelt forhindre cookies i at blive gemt på din harddisk Forebyg dette ved at indstille "ingen cookies" i dine browserindstillinger acceptere” vælge. Dette kan dog være en funktionel begrænsning af vores tilbud. Du kan også: Registrering af data genereret af cookien og din brug af hjemmesiden relaterede data til Google og Googles behandling af disse data forhindre dette ved at bruge de oplysninger, der er tilgængelige på følgende link Download og installer browserplugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

  •Som et alternativ til browserplugin'et ovenfor, kan du optage igennem Forhindr Google Analytics ved at vælge [__her please__the Analytics Indsæt fravalgslink på dit websted]klik. Klik forårsager en "Opt-out"-cookie er sat, som forhindrer indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside Hjemmeside forhindret i fremtiden. Denne cookie gælder kun for vores hjemmeside og Din nuværende browser og varer kun indtil du rydder dine cookies slette. I dette tilfælde skal du indstille cookien igen.

  •Du kan bruge brugeranalysen på tværs af enheder i din Deaktiver din Google-konto under "Mine data > personlige data".


YouTube-videoer
 1. Vi har YouTube-videoer fra youtube.com på vores websted ved hjælp af Integreret funktion integreret, så den kan tilgås direkte på vores hjemmeside kan kaldes. YouTube tilhører Google Ireland Limited, registreringsnummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 2. Datakategori og beskrivelse af databehandling: Brugsdata (f.eks. besøgt websted, indhold og adgangstider). Vi har videoerne er integreret i den såkaldte "udvidede databeskyttelsestilstand" uden at skulle gøre det Cookies registrerer brugsadfærd for at aktivere videoafspilning personliggøre. I stedet er videoanbefalingerne baseret på strømmen afspillet video. Videoer gemt i forbedret privatlivstilstand i én indlejret afspiller påvirker ikke hvilken Videoer anbefales til dig på YouTube. Når du starter en video (klik på videoen) giver du samtykke til, at YouTube sporer de oplysninger, du giver har tilgået den tilsvarende underside eller video på vores hjemmeside og bruger disse data til reklameformål.

 3. Formål med behandlingen: At levere en Brugervenligt tilbud, optimering og forbedring af vores indhold.

 4. Retsgrundlag: Du har ret til at behandle dine data personlige data fra tredjepart ved hjælp af "etracker" dit samtykke bevilget ("opt-in"), så er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra a) GDPR Retsgrundlag. Retsgrundlaget er også vores i ovenstående formål legitim interesse i databehandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punktum 1 litra f) GDPR. For ydelser leveret i forbindelse med en kontrakt, Sporing og analyse af brugeradfærd udføres i overensstemmelse med § 6, stk. 1, punktum 1 b) GDPR med henblik på at bruge de derved opnåede oplysninger til at optimere tjenester for at opfylde formålet med kontrakten.

 5. Datatransmission/modtagerkategori: Tredjepartsudbydere i FORENEDE STATER. De indhentede data vil blive overført til USA og der gemt. Dette sker også uden en Google-brugerkonto. Skal du i din Hvis du er logget ind på din Google-konto, kan Google tilføje ovenstående data til din konto tildele. Hvis du ikke ønsker dette, skal du forblive i din Log ud af din Google-konto. Google opretter brugerprofiler og data fra sådanne data bruger disse data med henblik på annoncering, markedsundersøgelser eller optimering Hjemmesider.

 6. Lagringsperiode: Cookies op til 2 år eller indtil de slettes af cookies af dig som bruger.

 7. Indvending: Du har en imod Google Ret til at gøre indsigelse mod oprettelse af brugerprofiler. Venligst instruer dig selv Kontakt derfor Google direkte via nedenstående link Fortrolighedspolitik. En fravalgsindsigelse vedr Du kan indstille annonceringscookies her på din Google-konto:
  https://adssettings.google.com/authenticated.

 8. I YouTubes vilkår for brug på https://www.youtube.com/t/terms und in der Databeskyttelseserklæring for annoncering fra Google på https://policies.google.com/technologies/ads finden Sie yderligere information om

 9. Brug af Google-cookies og deres annonceringsteknologier, opbevaringsperiode, Anonymisering, lokationsdata, funktionalitet og dine rettigheder. Generel Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy.


Google Maps
 1. Vi har kort fra "Google Maps" på vores hjemmeside (Udbyder: Google Ireland Limited, registreringsnummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

 2. Datakategori og beskrivelse af databehandling: Brugsdata (f.eks. IP, placering, tilgået side). Med Google Maps kan vi placeringen af ​​adresser og rutevejledninger direkte på vores Se hjemmesiden i interaktive kort, og lad dig bruge dette værktøj gøre muligt. Når du tilgår vores hjemmeside, hvor Google Maps er integreret oprettes en forbindelse til Googles servere i USA. Her kan du Din IP og placering vil blive overført til Google. Derudover modtager Google Oplysninger om, at du har tilgået den relevante side. dette sker selv uden en Google-brugerkonto. Du skal være logget ind på din Google-konto Google kan tildele ovenstående data til din konto. Hvis du ikke gør det Hvis du ønsker det, skal du logge ud af din Google-konto. Google oprettede brugerprofiler fra sådanne data og bruger disse data til reklameformål, Markedsundersøgelse eller optimering af dine hjemmesider.

 3. Formål med behandlingen: At levere en Brugervenlig, økonomisk og optimeret hjemmeside.

 4. Retsgrundlag: Du har ret til at behandle dine data personlige data fra tredjepart ved brug af "Google Maps". Samtykke gives (“opt-in”), derefter § 6, stk. 1, sætning 1, litra a) GDPR er Retsgrundlag. Retsgrundlaget er også vores i ovenstående formål legitim interesse i databehandling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, punktum 1 litra f) DS-GVO.

 5. Datatransmission/modtagerkategori: Tredjepartsudbydere i USA.

 6. Lagringsperiode: Cookies op til 6 måneder eller indtil Sletning af dig. Ellers, så snart de ikke længere er egnede til behandlingsformål er påkrævet.

 7. Mulighed for indsigelse og fjernelse: Du har Google har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af Brugerprofiler. Kontakt venligst Google direkte via databeskyttelseserklæring nævnt nedenfor. En fravalgsindsigelse vedr Du kan konfigurere annonceringscookies her på din Google-konto:
  https://adssettings.google.com/authenticated.

 8. I Google Maps vilkår for brug under https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html og i Googles privatlivspolitik for annoncering på https://policies.google.com/technologies/ads kan findes yderligere information om brugen af ​​Google cookies og deres Reklameteknologier, opbevaringsperiode, anonymisering, lokationsdata, funktionalitet og dine rettigheder. Generel databeskyttelseserklæring fra Google: https://policies.google.com/privacy.


Tilstedeværelse på sociale medier
 1. Vi vedligeholder profiler eller fansider på sociale medier. Ved brug og du tilgår vores profil i det respektive netværk respektive databeskyttelsesmeddelelser og brugsbetingelser netværk.

 2. Datakategorier og beskrivelse af databehandling: Brugsdata, kontaktdata, indholdsdata, lagerdata. Desuden Brugerdata inden for sociale netværk bruges normalt til markedsundersøgelser behandles til reklameformål. Fx baseret på brugsadfærd og Brugsprofiler oprettes baseret på brugernes interesser. Brugsprofilerne kan igen bruges til for eksempel at vise annoncer at skifte i og uden for de netværk, der formentlig tjener interesserne af brugeren. Cookies gemmes normalt på hjemmesiden til disse formål Brugernes computere er gemt, hvor brugsadfærden og den Brugernes interesser gemmes. Desuden i brugsprofilerne Data gemmes også uanset hvilke enheder brugerne bruger (især hvis brugerne er medlemmer af de respektive platforme og er logget ind på disse). For en detaljeret præsentation af hver Vi henviser til behandlingsformer og mulighed for indsigelse (opt-out). til databeskyttelseserklæringerne og oplysningerne fra operatørerne af de respektive virksomheder Netværk. Også ved anmodninger om oplysninger og påstand om Vi vil gerne pointere, at disse er mest effektive, når det kommer til de berørtes rettigheder udbydere kan kræves. Kun udbyderne har adgang på brugerens data og kan træffe passende foranstaltninger direkte give information. Har du stadig brug for hjælp, kan du kontakte kontakt os.

 3. Formål med behandlingen: Kommunikation med dem på brugere forbundet og registreret på sociale netværk; information og promovering af vores produkter, tilbud og tjenester; Ude af repræsentation og billede dyrkning; Evaluering og analyse af brugerne og indholdet af vores tilstedeværelse i sociale medier.

 4. Retsgrundlag: Retsgrundlaget for behandling af personlige data er vores til formålene ovenfor legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, punktum 1, litra f) GDPR. Så vidt du fortæller os eller den ansvarlige for det sociale netværk giver samtykke til dette behandling af dine personoplysninger er retsgrundlaget Kunst. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) i.V.m. Kunst. 7 DS-GVO.

 5. Datatransmission/modtagerkategori: Socialt netværk.

 6. Databeskyttelsesoplysningerne, informationsmuligheder og indsigelsesmuligheder (Opt-Out) af de respektive netværk/tjenesteudbydere kan findes her:

  Facebook – Tjenesteudbyder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland); Hjemmeside: www.facebook.com; Databeskyttelseserklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/, opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com; Widerspruch: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586; Aftale om fælles behandling af personoplysninger Facebook-sider (Art. 26 GDPR): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, databeskyttelsesoplysninger for Facebook-sider: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insi ghts_data.
  Vi er sammen med Facebook i overensstemmelse med art. 26 GDPR vores fanside er ansvarlig. Til dette formål blev der indkaldt en aftale "About Page Insights," tilgængelig på https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, afsluttet, ifølge hvilke Facebook skal overholde visse sikkerhedsforanstaltninger og også vil direkte opfylde rettighederne for de berørte. Så du kan frem for alt Du kan også kontakte Facebook direkte om dine rettigheder til information og sletning. Hende Rettigheder for de berørte, især information, sletning, indsigelse og klage med den ansvarlige tilsynsmyndighed, men er ikke berørt heraf. Mere Oplysninger om fælles ansvar kan findes i "Oplysninger "Page Insights-data" nedenfor https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

  Instagram – Tjenesteudbyder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Databeskyttelseserklæring/opt-out:  https://help.instagram.com/519522125107875, Widerspruch: https://help.instagram.com/contact/186020218683230; Aftale om fælles behandling af personoplysninger Instagram-sider (Art. 26 GDPR): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.


Social-Media-Plug-ins
 1. Vi bruger plug-ins til sociale medier fra sociale medier på vores hjemmeside netværk. Vi bruger dette såkaldt “to-klik løsning”-Shariff fra c’t eller heise.de: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit -privacy-2467514.html; Tjenesteudbyder: Heise Medien GmbH & Co. KG, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover, Tyskland; Databeskyttelseserklæring: https://www.heise.de/Datenschutzerklaerung-der-Heise-Medien-GmbH -Co-KG-4860.html.

 2. Datakategori og beskrivelse af databehandling: Brugsdata, indholdsdata, lagerdata. Når du går ind på vores hjemmeside af “Shariff” ingen personlige oplysninger Data overføres til tredjeparts udbydere af sociale plug-in. Ved siden af Logo eller mærke af det sociale netværk vil du finde en controller, som du Du kan aktivere plug-in'et med et klik. Denne aktivering repræsenterer din Samtykke i den form, som den respektive udbyder af sociale netværk modtager information om, at du har besøgt vores hjemmeside har tilgået og dine personlige data til udbyderen af ​​plug-in'et overføres og opbevares der. Dette er såkaldt Tredjeparts cookies. Med nogle udbydere såsom Facebook og XING, ifølge deres Dine IP-oplysninger anonymiseres straks efter indsamling. Om brugeren Plug-in-udbyderen gemmer de indsamlede data som brugsprofiler. Du Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at deaktivere controlleren tilbagekaldt.

 3. Formål med databehandling: Forbedring og optimering vores hjemmeside; Øge vores bevidsthed gennem sociale netværk; Evne til at interagere med dig og brugere med hinanden via sociale netværk; Annoncering, analyse og/eller behovsbaseret design af hjemmesiden.

 4. Retsgrundlag: Retsgrundlaget for behandling af personlige data er vores til formålene ovenfor legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, punktum 1, litra f) GDPR. Så vidt du fortæller os eller den ansvarlige for det sociale netværk giver samtykke til dette behandling af dine personoplysninger er retsgrundlaget § 6, stk. 1, punktum 1, litra a), sammenholdt med artikel 7 i GDPR. For prækontraktuelle forespørgsler eller når du bruger dine personlige data til at opfylde kontrakten § 6, stk. 1, punktum 1, litra b) GDPR retsgrundlag.

 5. Datatransmission/modtagerkategori: Socialt netværk.

 6. Anvendte sociale netværk og indsigelse: Vi henviser vedrørende formålet med og omfanget af dataindsamling og -behandling respektive databeskyttelseserklæringer fra de sociale netværk. Du finder også der også oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dig personlig data. Du har ret til at gøre indsigelse mod uddannelse disse brugerprofiler, hvorved du for at udøve disse rettigheder skal kontakte os direkte Du kan kontakte den respektive plug-in-udbyder.

Facebook
 1. Vi har plug-ins fra det sociale netværk Facebook.com på vores hjemmeside (Virksomhedens hovedkvarter i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) som en del af Shariffs såkaldte "to-klik-løsning". integreret. Du kan genkende dette på Facebook-logoet "f" eller tilføjelsen "Synes godt om", "Synes godt om" eller "Del".

 2. Så snart du frivilligt aktiverer Facebook-plug-in'et, en Forbindelse etableret fra din browser til Facebook-serverne. Inkluderet Facebook modtager de oplysninger, herunder din IP, om, at du er vores har tilgået hjemmesiden og sender disse oplysninger til Facebooks servere i USA, hvor disse oplysninger opbevares. Hvis du er på Facebook i Hvis du er logget ind på din konto, kan Facebook tilføje disse oplysninger til din konto tildele. Ved brug af plug-in'ets funktioner, fx betjening af "Synes godt om"-knapper, denne information sendes også til dig af din browser Overført til Facebook-servere i USA og gemt der og i din Facebook-profil og muligvis vist til dine venner.

 3. Formål og omfang af dataindsamling samt dens videre behandling og Brug af data fra Facebook og dine rettigheder i denne forbindelse Indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan Du kan finde det i Facebooks databeskyttelsesoplysninger: https://www.facebook.com/about/privacy/. Dataindsamling kl „Gefällt mir“-knap: https://www.facebook.com/help/186325668085084. Hende Indstillinger vedrørende brugen af ​​dine profildata til reklameformål Du kan administrere og gøre indsigelse mod Facebook her: https://www.facebook.com/ads/preferences/.

 4. Hvis du logger ud af Facebook, før du besøger vores hjemmeside og din Sletning af cookies betyder, at der ikke gemmes nogen data, når plug-in'et aktiveres Besøg vores hjemmeside, der er tildelt din profil på Facebook.

 5. Aftale om fælles behandling af personoplysninger Facebook-sider (Art. 26 GDPR): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, databeskyttelsesoplysninger for Facebook-sider: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insi ghts_data.

Instagram
 1. Vi har plug-ins fra det sociale netværk Instagram på vores hjemmeside (Tjenesteudbyder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) som en del af Shariffs såkaldte "to-klik-løsning". integreret. Du kan genkende dette på Instagram-logoet i form af en firkant Kamera.

 2. Hvis du bevidst aktiverer plug-in'et, oprettes en forbindelse fra din browser til Instagrams servere. Derved modtager Instagram de oplysninger, herunder din IP-adresse, som du vores Side besøgt og overfører oplysningerne til Instagram-servere i USA, hvor disse oplysninger er gemt. Hvis du er på Instagram i din Hvis du er logget ind på din konto, kan Instagram tildele disse oplysninger til din konto og du kan klikke på Instagram-knappen og dermed se indholdet på vores sider Del og gem på din Instagram-konto og, hvis det er relevant, din Instagram-konto der Vis til venner. Vi har intet kendskab til det nøjagtige indhold af overførte data, deres brug og opbevaringsperiode af Instagram.

 3. Hvis du logger ud af Instagram, før du besøger vores hjemmeside og Hvis du sletter dine cookies, overføres ingen data, når plug-in'et aktiveres Besøget på vores hjemmeside tildeles din profil på Instagram.

 4. Du kan finde yderligere oplysninger i privatlivspolitikken/fravælgelsen Instagram på / Opt-Out: https://help.instagram.com/519522125107875, Indsigelse: https://help.instagram.com/contact/186020218683230; aftale om fælles behandling af personoplysninger på Instagram-sider (art. 26 GDPR): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.


Den registreredes rettigheder
 1. Indsigelse eller tilbagekaldelse af behandlingen af ​​dine data

  I det omfang behandlingen er baseret på dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, punktum 1, litra a), Baseret på artikel 7 GDPR har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage trække sig tilbage. Lovligheden af ​​samtykket indtil det tilbagekaldes Dette påvirker ikke den udførte behandling.

  Så vidt vi behandler dine personoplysninger Du kan støtte interesseafvejningen i henhold til artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra f) GDPR Indsigelse mod behandling. Dette er tilfældet, hvis Især er behandling ikke nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig er påkrævet, hvilket vi beskriver i hvert enkelt tilfælde i den følgende beskrivelse funktioner præsenteres. Hvis du gør en sådan indsigelse, spørger vi for at forklare årsagerne til, at vi ikke bruger dine personlige data som angivet af udført af os skal behandle. I tilfælde af din begrundede indsigelse Vi vil undersøge situationen og enten stoppe databehandlingen eller tilpasse det eller vise dig vores overbevisende legitime grunde, på grundlag af hvilken vi fortsætter behandlingen.

  Du kan tillade behandling af dine personoplysninger til reklameformål og dataanalyse til enhver tid. Du har ret til at gøre indsigelse motioner gratis. Du kan informere os om din indsigelse mod annoncering på følgende: Oplys kontaktoplysninger:

  ThyGourmet
  Kai Lindbergs Gade 52
  7730 Hanstholm, Dänemark
  Administrerende direktør George Sobschak
  E-mail-adresse: info@thygourmetryg.com

 2. Ret til information
  Du har ret til information om dine personlige data, som vi opbevarer Data i henhold til artikel 15 GDPR. Dette omfatter især oplysninger om Behandlingsformål, kategorien af ​​personoplysninger, kategorierne fra modtagere, som dine data er blevet eller vil blive videregivet til planlagt opbevaringsperiode, oprindelsen af ​​dine data, hvis ikke direkte med blev indsamlet fra dig.

 3. Ret til berigtigelse
  Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet eller udfyldt korrekte data i henhold til artikel 16 GDPR.

 4. Ret til sletning
  Du har ret til at få dine data gemt af os slettet i overensstemmelse med art. 17 GDPR, medmindre lovbestemte eller kontraktmæssige opbevaringsperioder eller andre juridiske forpligtelser eller rettigheder til yderligere opbevaring er underlagt dette i kontrast til.

 5. Ret til begrænsning
  Du har ret til at begrænse behandlingen af ​​dine data at anmode om personoplysninger, hvis en af ​​betingelserne i artikel 18 Stk. 1 litra a) til d) GDPR er opfyldt:
  • Hvis du ønsker nøjagtigheden af ​​de personoplysninger, der vedrører dig i en periode tvist, som gør det muligt for den ansvarlige at verificere nøjagtigheden af at kontrollere personlige data;

  • behandlingen er ulovlig, og du anmoder om sletning af personoplysningerne Afvis data og i stedet begrænse brugen af anmode om personlige data;

  • den dataansvarlige bruger personoplysningerne med henblik på Behandling er ikke længere nødvendig, men du bruger den til at hævde behov for at udøve eller forsvare juridiske krav, eller

  • hvis du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR har indgivet en klage, og det er endnu ikke klart, om de legitime grunde til De ansvarlige opvejer dine grunde.

 6. Ret til dataportabilitet
  Du har ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 GDPR, hvilket betyder at du har de personlige data, vi gemmer om dig, i ét struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller hvilket Du kan anmode om overførsel til en anden ansvarlig.

 7. Ret til at klage
  Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Som regel Du kan især kontakte tilsynsmyndigheden herom medlemsstat, hvor de har bopæl, arbejdssted eller bopæl for mistanke om overtrædelse.


Datasikkerhed

For at beskytte og at sikre, at databeskyttelsesforskrifterne for os, men også vores Eksterne serviceudbydere overholdes, vi har passende tekniske og trufne organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Derfor skal der bl.a alle data mellem din browser og vores server via en sikker SSL-forbindelse overføres krypteret.Stand: 06.10.2022

Kilde: Se original